Каквото Бог прави, той прави добре

Каквото Бог прави, той прави добре
Преди много много години, един човек трябвало да пътува до съседен град, който се намирал далеко. През нощта му се наложило да преспи в гората. Стъмнило се и той запалил малката газена лампа, която носел със себе си. Изведнъж се извил силен вятър, съборил газеничето и то се счупило Човекът си казал:

- Каквото Бог прави, той прави добре! - и заспал.

На сутринта се заоглеждал и видял, че магарето му - неговото най-ценно притежание - било изчезнало, вероятно крадци го били отмъкнали през нощта.

Човекът се натъжил, но пак си рекъл:

- Нищо! Каквото Бог прави, той прави добре! - и продължил пътя си пеша.

Когато стигнал в града, закъдето пътувал, разбрал...

Призори разбойническа войска била нападнала градчето. Тя идвала от запад през гората, в която той бил преспал. Ако лампата му не се била счупила, войниците щели да го видят и да го убият. Ако магарето му не било изчезнало, то щяло да цвили и да го издаде.

Човекът се усмихнал и си помислил:

- Каквото Бог прави, той прави добре!
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: Бог, Божи план, От нещастие към щастие, Всяко зло за добро, Доверие на Бога, Благодарност, Всичко се връща, Облекчение, Изпитание, Няма нищо случайно, Опасност за живота, Щастие