Blog Posts

Избрани притчи за днес

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била голяма

Прочетете цялата притча

Четири свещи

Четири свещи горели бавно. – Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал

Прочетете цялата притча

Какво са парите?

Ученикът попитал: - Учителю, какво са парите? Учителят погледнал питащия и се засмял: - Не ми казвай, че не си виждал пари. Много пъти си плащал с тях в живота си. По-добре задай въпроса си

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един

Прочетете цялата притча

50 дни мъчение заради красива принцеса

В едно царство живяла красива принцеса. Настъпил денят, когато баща й, царят, обявил, че възнамерява да ожени дъщеря си. Претендентите се събрали от всички страни с надеждата да спечелят милостта на

Прочетете цялата притча
Най-популярни притчи
Нови | С най-висок рейтинг | Популярни | Последно коментирани
Приказка за прошката
Как орлицата избира баща за своите орлета?
Защо Бог допуска злото?
Учителка в 6-ти клас
Старата жена
Планът на Бог
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Чепка грозде
Двата Ангела
Село с невярващи хора
Две ябълки
Стар часовник
Мъжът и жената - едно цяло
Уравнение на дъската
Бедна жена от малко семейство
Чувал с картофи
Бъди щастлив!
50 дни мъчение заради красива принцеса
Какво руши нашите семейства?