Blog Posts

Избрани притчи за днес

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и казал: -

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един

Прочетете цялата притча

Осмото чудо на света

Кралят много обичал майка си - старата кралица. В нейна чест той установил нов празник - Ден за Почит на Майките. И дошъл тържественият ден. Произведения на изкуството, възхваляващи майчината

Прочетете цялата притча

Четири свещи

Четири свещи горели бавно. – Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал

Прочетете цялата притча
Най-популярни притчи
Нови | С най-висок рейтинг | Популярни | Последно коментирани
Приказка за прошката
Как орлицата избира баща за своите орлета?
Защо Бог допуска злото?
Учителка в 6-ти клас
Планът на Бог
Старата жена
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Чепка грозде
Двата Ангела
Село с невярващи хора
Мъжът и жената - едно цяло
Две ябълки
Стар часовник
Уравнение на дъската
Бедна жена от малко семейство
Чувал с картофи
Бъди щастлив!
Какво руши нашите семейства?
50 дни мъчение заради красива принцеса