Blog Posts

Избрани притчи за днес

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая той

Прочетете цялата притча

Новият дом

Купил си един човек нов дом - голям, красив, с богата, плодовита градина. В съседство с него в стар, схлупен и беден дом живял много завистлив човек, който постоянно се опитвал да съсипе

Прочетете цялата притча

Тя не знае кой съм...

Срещнах го в един старчески дом. Той беше на 80 години, но настояваше да закусва всяка сутрин със жена си. Когато го попитах тя защо е в старчески дом, ми отговори, че е болна от Алцхаймер. Попитах

Прочетете цялата притча

Кръстен знак

Три девойки вървели по релсите и попаднали между два насрещни влака, но и трите останали живи. До тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали

Прочетете цялата притча

Корабокрушение

Учителка разказвала в клас история за лайнер, претърпял корабокрушение: "... На кораба имало съпружеска двойка, която успяла да се добере до спасителна лодка, но за нещастие в нея имало само едно

Прочетете цялата притча

Бъди щастлив!

Край пътя стоял просяк и молел за подаяние. Преминаващ край него конник го ударил с камшик по лицето. Просякът, гледайки след отдалечаващият се конник, казал: - Бъди щастлив. Селянин, видял

Прочетете цялата притча
Най-популярни притчи
Нови | С най-висок рейтинг | Популярни | Последно коментирани
Приказка за прошката
Как орлицата избира баща за своите орлета?
Защо Бог допуска злото?
Учителка в 6-ти клас
Старата жена
Планът на Бог
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Чепка грозде
Двата Ангела
Село с невярващи хора
Две ябълки
Стар часовник
Мъжът и жената - едно цяло
Уравнение на дъската
Бедна жена от малко семейство
Чувал с картофи
Бъди щастлив!
50 дни мъчение заради красива принцеса
Какво руши нашите семейства?