Blog Posts

Избрани притчи за днес

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая той

Прочетете цялата притча

Четири свещи

Четири свещи горели бавно. – Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Райските порти

По дълга и стръмна пътека бавно вървели човек и куче. Човекът много се уморил, неговото куче - също. И ето - пред тях се появил чудесен оазис прекрасни порти, а зад оградата музика, цветя, живителни

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един облак. Един

Прочетете цялата притча

Село с невярващи хора

Веднъж един монах отишъл в едно село, където било пълно с невярващи хора. Той бил заобиколен от младежи, които го подканяли да покаже къде живее Бог, толкова дълбоко почитан от него. Той отвърнал,

Прочетете цялата притча
Най-популярни притчи
Нови | С най-висок рейтинг | Популярни | Последно коментирани
Приказка за прошката
Как орлицата избира баща за своите орлета?
Защо Бог допуска злото?
Учителка в 6-ти клас
Старата жена
Планът на Бог
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Чепка грозде
Двата Ангела
Село с невярващи хора
Две ябълки
Стар часовник
Мъжът и жената - едно цяло
Уравнение на дъската
Бедна жена от малко семейство
Чувал с картофи
Бъди щастлив!
50 дни мъчение заради красива принцеса
Какво руши нашите семейства?