Бедно момче пред витрина

Бедно момче пред витрина
Една студена вечер по време на коледните празници, седемгодишно момче стоеше пред витрина на магазин. Той нямаше обувки и всичките му дрехи бяха тънки и скъсани. Една млада жена, която минаваше оттам, забеляза в тъга в светлосините му очи. Тя хвана детето за ръка, заведе го в магазина и му купи нови обувки и топли дрехи. Те отново излязоха на улицата и жената каза на момчето:
- Сега можеш да се прибереш вкъщи и да си прекараш добре на празника.

Момчето я погледна и попита:
- Вие Бог ли сте, госпожо?
Тя се усмихна и му отговори:
- Не, синко, аз съм едно от децата му.
Момчето каза:
- Знаех си, че сте роднини.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: Бог, обичай ближния като себе си, добро дело, от нещастие към щастие, помощ, скъсан, вечер