Загубен часовник

Загубен часовник
Един човек работил цял ден в стопанството си и накрая установил, че е загубил часовника си в плевнята. Часовникът не бил скъп, но бил много ценен за човека, защото му бил подарък от много близък роднина.

След дълго безплодно търсене и обръщане на сламата, човекът почти се отказал от търсенето и се приготвил да се прибира в къщи. На излизане обаче забелязал съседските деца да играят наблизо. Решил да ги повика на помощ и обещал щедра награда за този, който открие часовника му.

Като чули за награда, децата се втурнали да търсят из плевнята. Ровили дълго из сламата от пода до тавана, но никой не намерил часовника. Човекът въздъхнал, благодарил на децата и ги повикал да си наберат малко ябълки от едно отрупано дърво във фермата му, като награда за усърдието им.

Докато всички се зарадвали и хукнали към дървото, едно малко момче подръпнало фермера за ръкава и го помолило да опита отново да потърси часовника, нищо, че това щяло да му коства ябълките за почерпка. Фермерът примирено вдигнал рамене в съгласие и оставил детето в плевнята, докато отвеждал другите деца към ябълковото дърво навътре във фермата.

След около половин час децата се върнали с пълни джобове с ябълки и заедно с фермера отишли да приберат малкото момче от плевнята. За всеобща изненада то ги чакало пред вратата, усмихнато и с часовника в ръка. Фермерът извънредно много се зарадвал, децата се развикали и наобиколили момчето. Всички били удивени от това, че то е успяло да намери часовника.

- Но как, как го направи? - викали децата едно през друго и пипали невярващи намерената вещ.

Детето се усмихнало:

- Спомних си това, което баба ми винаги ни говори в къщи. Тя казва, че няма нерешими задачи, а има недостатъчно молитви. Реших да я послушам. Седнах, умълчах се, успокоих се и се помолих искрено и силно на Бог да ми помогне да намеря часовника. Докато се молех в тишината - изведнъж чух тихо цъкане. Станах, последвах звука и лесно изрових часовника ей от там, изпод онзи куп с ронена царевица.

********

Отговорът на всички въпроси в живота може да дойде след пълно себеотдаване на Божията воля и искрена молитва. За нас остава да се стаим, за да чуем цъкането на часовника...
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: Бог, доверие на Бога, добро дело, от нещастие към щастие, молитва, отишли, бъда
Коментарите са временно ограничени.

3 коментара Загубен часовник

 • Sotir Sotirov

  Баба знае най- добре!

  4  
 • Gabriel Evgeniev

  В тишината се чува по добре.

  3  
 • Jivko Angelov

  Истина, има божията милост след такава молитва! Амин!

  4