Двама психиатри

Двама психиатри
Двама психиатри живеели в един блок. Всяка вечер те се връщали от работата си и често се качвали заедно на един и същи асансьор. С тях понякога се случвало да пътува един страничен човек от блока. Той бил заинтригуван от едно нещо, което се случвало всеки път. Първият психиатър, излизащ от асансьора, се обръщал и плюел по втория. Вторият психиатър се усмихвал, спокойно вадил кърпичката си от джоба, избърсвал лицето си, вратовръзката или палтото си. Понякога той дори започвал да се смее след случилото се.

Страничният човек ставал все по-любопитен защо така се случва. Веднъж не издържал и след оставайки с втория психиатър, го попитал:

"За Бога, докторе, кажете ми защо колегата ви винаги прави това?"

Вторият психиатър се засмял и казал:

"Не знам. Защо това трябва да ме притеснява? Това е негов проблем."
Оценете притчата:
Рейтинг: 3.67/5
Свързани теми: Бог, спокойствие, обида, подигравка, щастието е вътре в нас, бъда, прави