Как "Всеки", "Някой", "Който и да е" и "Никой" работили в екип

Как "Всеки", "Някой", "Който и да е" и "Никой" работили в екип
Има една приказка за четирима колеги - "Всеки", "Някой", "Който и да е" и "Никой".

Трябвало да се свърши важна работа и "Всеки" бил сигурен, че "Някой" ще я свърши.

"Който и да е" можел да свърши работата, но "Никой" не и обърнал внимание.

"Някой" се нервирал, защото била работа, която можело да се свърши от "Всеки".

"Всеки" си мислил, че "Който и да е" може да го направи, но "Никой" не го е осъзнал. В крайна сметка тази история свърши, като "Всеки" обвиняваше "Някой", за нещо, което "Никой" не направи, а "Който и да е" можеше да свърши.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: спор, обвинение, изпитание, безразличие, важна, работили, бил