Пеперудата

Пеперудата
В древен град живеел учител, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях замислил веднъж: "А дали има въпрос, на който нашият учител не би могъл да отговори."

Той отишъл на зелената ливада, хванал най-красивата пеперуда и я скрил в дланите си. Пеперудата трепкала с крилцата и гъделичкала с пипалцата си дланите на ученика. Със загадъчна усмивка, той се приближил до учителя и го попитал:

- Кажете, каква пеперуда имам между дланите си – жива или мъртва.

Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка заради своята истина.

Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, учителят отговорил:
– Всичко е в твоите ръце.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: всичко е в твоите ръце, щастието е вътре в нас, готов, град, здраво, истина, ученик