Делово момче

Делово момче
Млада майка със син на 4-5 години влезли в метрото. Малкият син бил доста делово момче.

Някой му отстъпил място, но той казал на висок глас:

- Мамо, седни!

Майката седнала, а хората били доста изненадани и един мъж го питал:

- Защо остави мястото на майка ти, когато на теб ти го дадоха?

Детето погледнало мъжа и рекло:

- Аз и татко сме мъже, а мама за нас е една.

Хората нищо не казали повече по време на пътуването.
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: добро дело, обичай ближния като себе си, възпитание на деца, грижа, семейство, питам, татко