Море от изкушения

Море от изкушения
Един човек плавал на кораб. Погледнал зад борда и видял, че от морето стърчат безброй големи и малки подводни скали. После попитал кормчията:

- Как успявате да лавирате сред толкова много скали? Нима знаете всяка скала тук?

- Не - отговорил кормчията, - не знам всички скали, но знам къде са най-дълбоките места - те са безопасни за кораба.

Така и ние плаваме в живота сред море от изкушения. И щастлив е онзи, който познава правилния път.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: щастието е вътре в нас, изпитание, море, скала, дълбок, кормчията, познавам
Коментарите са временно ограничени.

1 коментара Море от изкушения

  • Людмил Петров

    Без изкушения няма спасение.