Братска любов

Братска любов
Двама братя работели заедно в семейната ферма. Единият бил женен и имал много деца. Другият бил сам. В края на деня двамата братя делели всичко по равно - печалбата и плодовете на съвместния си труд.

Един ден самотният брат си казал:
- Не е честно да делим всичко по равно. Аз съм самичък и нямам нужда от кой знае какво.

Затова започнал всяка вечер да взима по един чувал брашно от своя куп, и като се промъквал тайно през нивaта между домовете им, го хвърлял на братовия си куп.

В същото време семейният брат си мислел: "Не е честно да делим всичко по равно. В края на краищата аз имам семейство, имам жена и деца, които ще ме гледат на старини."

Ето защо всяка нощ вземал по един чувал зърно и го хвърлял на братовия си куп.

Всяка година двамата братя много се чудели, защо запасите им от зърно не намаляват. И тогава, една тъмна нощ, двамата братя се сблъскали един в друг. И така разбрали какво са правили толкова време. Пуснали чувалите и се прегърнали.
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: обичай ближния като себе си, семейство, домовете, край, време, труд, плод