Кръстен знак

Кръстен знак
Три девойки вървели по релсите и попаднали между два насрещни влака, но и трите останали живи. До тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали:

- Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на единия
- Не можах, тя носеше кръстче!

- А ти защо се забави? Втората беше без кръст!- викали на другия
- Тя нямаше кръст, но направи кръстен знак!

- А ти какво гледаше? Третата беше съвсем невярваща!
- Така е, но майка й я прекръсти преди тръгване на път и каза: "Върви с Бога!"
Рейтинг: 0/5
Свързани теми: Бог, дявол, кръст, вървя, насрещни, трия, под