Какво са парите?

Какво са парите?
Ученикът попитал:

- Учителю, какво са парите?

Учителят погледнал питащия и се засмял:

- Не ми казвай, че не си виждал пари. Много пъти си плащал с тях в живота си. По-добре задай въпроса си отново!

- Да, разбира се - усмихнал се ученикът (очевидно било, че иска да зададе труден въпрос). - Какво са парите в портфейла на човек?

- Това е много добър въпрос - кимнал одобрително учителят. - В портфейла на човек има пари ... - той замълчал, замислил се и се усмихнал. - Но в този момент те не означават почти нищо!

- Как така? - изненадан бил ученикът, - все пак винаги говорим за приходи, броим разходи. Предприятие, което не обръща внимание на парите, просто ще се разори!

- Прав си - казал учителят, - но ние говорим за пари в портфейла на човек! Докато парите са в портфейла му, това са само парчета хартия или метал. Човек може да мисли какво ще купи с тях, но това е в главата му, а не в портфейла му! Също така човек може и нищо да не купи с тях, или да ги изгуби.

- Оказва се, че парите в портфейла сами по себе си не означават почти нищо?

- Определено! - усмихнал се Учителят. - Казах ти, че са парчета хартия или метал.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: пари, сами, определен, също, купи, обръща, питащия
Коментарите са временно ограничени.

1 коментара Какво са парите?

  • Людмил Петров

    Ковчегът няма джобове. Каквото си събрал в душата си, с това ще си отидеш.