Кесия със сто сребърника

Кесия със сто сребърника
Един беден човек си вървял по улицата. Не щеш ли, намерил малка кафява кесийка. Когато я отворил, видял че в нея има сто сребърника. Цяло малко състояние!

- Какъв късмет! - помисли си беднякът - ще мога да си купя топла чорбица...

Той не бил хапвал нищичко от дни. Но после се вслушал във вътрешния си глас. Тоя беден човек нямал нищо материално, но имал съвест.

От края на улицата се дочул вик.

- Изгубена кесия, давам награда.

Това бил притежателят на изгубеното съкровище.

Бездомникът отишъл при него, подал му кесията и попитал каква е наградата.

- Награда ли? Та в кесията имаше двеста сребърника, а ти ми я връщаш със сто! - излъгал лукавият богаташ.

И като взели да се препират, решили да отнесат спора си до съда.

Съдията ги изслушал и рекъл:

- Аз вярвам и на двама ви. Ти, търговецо, твърдиш, че си загубил кесия с двеста сребърника, значи това не е твоята кесия. Затова беднякът, който е намерил кесийка със сто сребърника, може да я задържи.

Така спорът бил разрешен...

- - -

Честността рано или късно се възнаграждава...
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: всяко зло за добро, добро дело, от нещастие към щастие, изпитание, лъжа, богаташ, отишъл