Едно малко добро може да промени целия свят

Едно малко добро може да промени целия свят
Един ден вежлив човек поздравил и се усмихнал на непознат. Това направило деня на непознатия приятен и когато той се отбил в някакво малко кафе, оставил по-голям бакшиш на сервитьорката. Зарадвана от този жест, когато съзряла просяк да протяга ръка за милостиня, жената му оставила банкнота от бакшиша си.

Бедният човечец не бил хапвал от няколко дни, купил си храна, а от нея дал малко на едно улично куче. Тръгнал той да се прибира в мазето на блока, където живеел, а кученцето го последвало и се свило да спи пред входната врата.

Не щеш ли, през нощта възникнал пожар, кученцето усетило, че нещо не е наред и започнало да лае силно. Съседите се събудили от лая му и до един били спасени. Оказало се, че един от хората, които живеели в блока, бил известен учен, който години по-късно направил гениално изобретение.

И всичко това заради един поздрав с усмивка.

- - -

Събитията, които се случват в живота ни са като верижна реакция. Едно малко добро може да промени целият свят.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: добро дело, животни, обичай ближния като себе си, спасяване на живот, просяк, входен, бакшиша