Фалшиво приятелство

Фалшиво приятелство
Вадим и Сергей били много добри приятели. Двамата доставяли плодове и с това се изхранвали.

Веднъж на Сергей се случило нещо.

В един обичаен работен ден, Сергей получил контузия на крака и не смогвал със своите задължения. Когато за повечето хора работният ден вече свършил, на Сергей му оставало да направи още няколко доставки.

Вече било тъмно и Сергей носел чувал, изцапан с нещо червено. Той потропал на вратата на своя приятел.

Когато Вадим отворил вратата, той попитал какво се е случило. Сергей му казал, че е станал инцидент, че има нужда от помощ и ако не получи помощ от приятеля си, ще има неприятности в работата.

Вадим чул за неприятностите, но бил толкова стъписан от червеното петно, че дори не изслушал докрая Сергей и веднага затръшнал вратата пред лицето му. Вадим си помислил, че Сергей е убил някого и сега търси къде да се скрие. Той веднага докладвал на полицията.

Сергей бил арестуван и разбрал, че Вадим не му е никакъв приятел, защото истинският приятел би изслушал, преди да си прави прибързани изводи и би помогнал. Скоро след това Сергей бил освободен да си довърши работния ден, защото се оказало, че пренася чувал с пукнати дини.
Оценете притчата:
Рейтинг: 3/5
Свързани теми: прибързано осъждане, трудност, приятели, помощ, разочарование, изхранвам, носел