Вътрешна красота

Вътрешна красота
Един мъж избрал за съпруга жена, която нямала силно открояваща се външност и била скромна на вид. Много хора го попитали по какви критерии е избрал своята съпруга. Той отговорил:

- Нали знаете как имане се крие на потайни места, които мъчно могат да бъдат забелязани. Бог прави същото с хората - често пъти Той скрива най-ценното у онези, у които външността с нищо не издава какво съкровище е скрито вътре в тях.

Много хора му се присмяли. След време тази жена станала небичайно красива в очите на хората. Имала неземно излъчване. Всички, които я помнели от преди, били стъписани и се чудели каква е тайната. Тъй като не смеели да попитат отново мъжа, те попитали нея. Тя отговорила:

- Дарявайки любов, човек инстинктивно започва да връща тази любов. И тя се отразява външно. Истинската, чистосърдечна любов върши чудеса.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: Бог, мъж и жена, щастието е вътре в нас, душевна красота, присмех, външен, щастие