Бедна жена от малко семейство

Бедна жена от малко семейство
Бедна жена от малко семейство била вярваща. И веднъж, когато нямала пари, дори за това, да нахрани децата си, тя позвънила в радиостанцията и оставила там обръщение към Бога за помощ. В това време, когато сътрудниците в радиото се отнесли с внимание към вярващата жена, нейните думи подразнили един от слушателите.

Той бил убеден атеист и решил да си достави удоволствие, подигравайки се над непознатата. Мъжът разбрал нейния адрес, повикал секретарката и ѝ поръчал да купи много продукти. Момичето се върнало с месо, сирена и сладка. Какво било нейното удивление, когато началникът дал следното разпореждане: да достави продуктите на адреса и ако жената попита, кой е изпратил храната, да каже, че това е от ДЯВОЛА.

Когато секретарката връчила продуктите на непознатата, тя била толкова благодарна, че заплакала. Тя не преставала да благодари и да благославя девойката. Но когато жената вече започнала да се сбогува, секретарката попитала:

- А не искате ли да разберете, кой ви изпрати тези продукти?
На това жената отговорила:
- Не. Това няма значение, защото когато Бог дава заповед, дори дяволът се подчинява.
Рейтинг: 4.55/5
Свързани теми: Бог, Доверие на Бога, Божи план, От нещастие към щастие, Всяко зло за добро, Дявол, Присмех, Бедност, Семейство, Щастие, Глад, Трудност, Пари, Благодарност, Всичко се връща, Смирение, Помощ, Облекчение, Подигравка, Щастието е вътре в нас, Неверие, Високомерие