Просто върви по своя път

Просто върви по своя път
Един ученик попитал учителя си:

"Ако някой ме удари, какво да правя?"

Учителят отговорил:

"А ако сух клон падне от едно дърво и те удари, какво ще направиш?"

Студентът казал:

"Какво да направя?" - казал ученикът - Дървото няма вина, за това, че съм бил под него, когато е паднал неговият клон. Така се е случило.

На което учителят отвърнал:

- И в твоя случай направи същото. Някой е бил безумен, ядосан и те е ударил. Приеми, че клонка от дървото е паднала върху теб. Нека това не те притеснява, старай се да вървиш по своя собствен път, сякаш нищо не се е случило.
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: добро дело, обида, отвръщане добро за зло, смирение, щастието е вътре в нас, зъл, клонка