Колко приятели?

Колко приятели?
Ученик дошъл при учителя си и го попитал:
- Учителю, колко приятели трябва да има човек - един или много?

"Много е просто", отговорил учителят, "откъсни ми онази червена ябълка от най-горния клон."

Ученикът вдигнал глава и отговорил:
- Но тя е много нависоко, учителю! Не мога да я стигна.

„Обади се на приятел, нека той да ти помогне“, отговорил учителят.

Ученикът извикал на друг ученик и се качил на раменете му.
"Все още не го стигам, учителю", каза огорченият ученик.

- Нямаш ли повече приятели? - усмихнал се учителят.

Ученикът се обадил на приятелите си, които запъхтяно започнали да се качват на раменете и гърбовете един другиму, опитвайки се да построят жива пирамида. Но ябълката висяла твърде високо, пирамидата се разпаднала и ученикът така и не успял да вземе желаната ябълка.

Тогава учителят го повикал:

- Сега разбра ли колко приятели са нужни на човек?
- Разбрах, учителю - казал ученикът, държейки се за натъртеното от падането място, - много - за да можем заедно да разрешим всеки проблем.

- Да - отговорил учителят и поклатил с огорчение главата си, - наистина имаш нужда от много приятели. Така че сред цялата тази група гимнастици да се намери поне един умен човек, който да се сети да донесе стълба!
Оценете притчата:
Рейтинг: 5/5
Свързани теми: приятели, изпитание, ябълка, приятелите, ябъкла, група, проблем