Blog Posts

Избрани притчи на тема "ад"

Най-коварната болест

Млад мъж към дявола: - Как успя да пратиш толкова много души в ада? Дяволът: - Чрез страха! Младежът: - Браво на теб! И от какво се страхуваха? Войни ли? Гладни ли са? Дяволът: - Не...

Прочетете цялата притча

Райските порти

... се уморил, неговото куче - също. И ето - пред тях се появил чудесен оазис прекрасни порти, а зад оградата музика, цветя, живителни ручеи, с една дума Рай. - Какво е това? - попитал

Прочетете цялата притча

Ангел и мъдрец

... и усмивката изчезнала... - Неправилно ли е това, което съм направил? - попитал изненадан мъдрецът. - Правилно е, но нищо не каза за Любовта - отговорил Ангелът замислено. -

Прочетете цялата притча

Ад и рай

Веднъж един човек поискал да научи какво е раят и адът. Един Ангел му казал: „Ще ти покажа“. Завел го в ада – там имало пищна трапеза, хубави завеси, светлини, на масата имало всичко какво

Прочетете цялата притча