Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "адът"

Райските порти

... Как така, стражът на предния замък ми каза, че Раят е там, при него. - Той лъже. Там е Адът. - И защо търпите това? Тук в Рая. - Това всъщност е направено с цел и е много

Прочетете цялата притча

Ад и рай

Веднъж един човек поискал да научи какво е раят и адът. Един Ангел му казал: „Ще ти покажа“. Завел го в ада – там имало пищна трапеза, хубави завеси, светлини, на масата имало всичко какво

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: ад