Blog Posts

Избрани притчи на тема "алчност"

Масло и захар

Жената на един беден човек произвеждала масло, а той го продавал в една бакалия. Тя го правела във вид на пити с тегло 1 кг. Съпругът и го продавал на търговеца и купувал от него

Прочетете цялата притча

Егоистично славейче

Веднъж славейче видяло цъфтящ храст и решило да седне на него и да изчака плодовете. Славеят седял дълги месеци и не позволявал на други птици да се приближават, за да не дели с тях. Но

Прочетете цялата притча

Два вълка

... която много прилича на борбата на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност, съжаление, егоизъм, амбиция, лъжа. Другият вълк представлява доброто: мир, любов,

Прочетете цялата притча