Blog Posts

Избрани притчи на тема "ангел"

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

Един човек имал трима приятели. Двама от тях той обичал много и бил готов да пожертва всичко за тях. Можел да стои буден цяла нощ само и само да им се хареса. За първия си приятел той

Прочетете цялата притча

Първият ангел

... ще се появя в този свят. Какво трябва да правя? Бог му отговорил: - Ще ти подаря един ангел, който винаги ще бъде до теб. Той всичко ще ти обясни. - Но как ще го разбирам, нали не

Прочетете цялата притча

Ангел и мъдрец

"Един мъдрец отишъл на небето и се срещнал с Ангела. - Как изживя живота си на земята? - попитал Ангелът. - Непрекъснато търсех истината - отвърнал мъдрецът. - Това е прекрасно! -

Прочетете цялата притча

Ад и рай

Веднъж един човек поискал да научи какво е раят и адът. Един Ангел му казал: „Ще ти покажа“. Завел го в ада – там имало пищна трапеза, хубави завеси, светлини, на масата имало всичко какво

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "ангел"
Важността на милостинята
Отхвърлени възможности