Blog Posts

Избрани притчи на тема "бъда"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "бъда"
Златна монета в обувка
Село с невярващи хора
Мъжът и жената - едно цяло
Уравнение на дъската
Бедна жена от малко семейство
Чувал с картофи
Бъди щастлив!
Какво руши нашите семейства?
50 дни мъчение заради красива принцеса
Каквото Бог прави, Той прави добре
Тримата приятели
Фалшиво приятелство
Стъпки в пясъка
Да станеш щастлив