Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "били"

Приказка за прошката

... върху животното, а то я изтръсквало от себе си и правело стъпка нагоре. Много скоро всички били удивени когато магарето изскочило от кладенеца. Стопанинът бил гузен, но и щастлив, а

Прочетете цялата притча

Стъпки в пясъка

... забелязал, че при някои от най-тежките и нещастни моменти от живота му, стъпките в пясъка били само едни. „Знаех си..., помислил си той, наистина тогава си мислех, че Господ ме е

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: бъда