Blog Posts

Избрани притчи на тема "Бог"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

... но исках да избера от най-хубавото грозде. Много пъти в нашите молитви просим от Бог нещо и като не го получим веднага, мислим, че Той е безразличен към нас. Без съмнение,

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един

Прочетете цялата притча

Село с невярващи хора

... с невярващи хора. Той бил заобиколен от младежи, които го подканяли да покаже къде живее Бог, толкова дълбоко почитан от него. Той отвърнал, че може да го направи, но ако първо му

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "Бог"
Бедна жена от малко семейство
Каквото Бог прави, Той прави добре
Най-коварната болест
Художникът
Аз повече няма да ходя на църква!
Свещеник и лъжица
Стъпки в пясъка
Кръстен знак
Кръстът
Професор в университета
Дълбока пропаст
Молитва за дъжд
Бръснарят
Маслиново дръвче