Blog Posts

Избрани притчи на тема "Бог"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

... но исках да избера от най-хубавото грозде. Много пъти в нашите молитви просим от Бог нещо и като не го получим веднага, мислим, че Той е безразличен към нас. Без съмнение,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "Бог"
Двата Ангела
Каквото Бог прави, Той прави добре
Аз повече няма да ходя на църква!
Художникът
Свещеник и лъжица
Кръстът
Най-коварната болест
Професор в университета
Дълбока пропаст
Бръснарят
Кръстен знак
Молитва за дъжд
Странен сън
Маслиново дръвче