Blog Posts

Избрани притчи на тема "Бог"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

... но исках да избера от най-хубавото грозде. Много пъти в нашите молитви просим от Бог нещо и като не го получим веднага, мислим, че Той е безразличен към нас. Без съмнение,

Прочетете цялата притча

Село с невярващи хора

... с невярващи хора. Той бил заобиколен от младежи, които го подканяли да покаже къде живее Бог, толкова дълбоко почитан от него. Той отвърнал, че може да го направи, но ако първо му

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "Бог"
Стъпки в пясъка
Бедна жена от малко семейство
Най-коварната болест
Каквото Бог прави, Той прави добре
Художникът
Свещеник и лъжица
Кръстен знак
Аз повече няма да ходя на църква!
Професор в университета
Молитва за дъжд
Маслиново дръвче
Кръстът
Дълбока пропаст
Бръснарят