Blog Posts

Избрани притчи на тема "брат"

Тримата приятели

... бързо пари. Вторият приятел, когото хората много обичат, са близките. Бащата, майката, братята, сестрите, чичовците и останалите познати. Третият приятел ще разкрием малко

Прочетете цялата притча

Четирима монаси

... от този момент да се отнасят един към друг с голямо внимание и уважение. Всеки търсел в братята си признаци на святост и ги откривал. Стараели се по всякакъв начин да проявят своята

Прочетете цялата притча

Братска любов

Двама братя работели заедно в семейната ферма. Единият бил женен и имал много деца. Другият бил сам. В края на деня двамата братя делели всичко по равно - печалбата и плодовете на съвместния

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "брат"
Пример за човеколюбие