Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "братя"

Братска любов

Двама братя работели заедно в семейната ферма. Единият бил женен и имал много деца. Другият бил сам. В края на деня двамата братя делели всичко по равно - печалбата и плодовете на съвместния

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: брат