Blog Posts

Избрани притчи на тема "чаша"

Село с невярващи хора

... толкова дълбоко почитан от него. Той отвърнал, че може да го направи, но ако първо му дадат чаша мляко. Когато млякото го поставили пред него, той не започнал да го пие, а дълго и

Прочетете цялата притча

Колко тежи чаша с вода?

... по „Управление на стреса“, влязла в аудиторията пред студентите. Вдигнала над главата си чаша с вода и всеки очаквал да зададе обичайния въпрос, засягащ теорията за оптимизма и

Прочетете цялата притча

Скъпи чаши

... да вземе. Желанието само за най-изисканото е източникът на вашите проблеми. Разберете: чашата не прави чая по-вкусен или по-ароматен. Понякога тя е просто по-скъпа и скрива това,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "чаша"
Отхвърлени възможности