Blog Posts

Избрани притчи на тема "част"

Петдесетгодишнина

... спряла… Помислила си: „В деня на нашата петдесетгодишнина бих искала сама да изям горната част на хляба. Мечтала съм това петдесет години и съм заслужила тази по-хубава половинка: била

Прочетете цялата притча

На опашка в аптеката

... първите няколко минути ... Наистина ли е толкова смешно? - - - Притчата описва немалка част от хората в днешно време и тяхното подигравателно и недружелюбно отношение ... Те се

Прочетете цялата притча

Рибар и бизнесмен

... Тази е достатъчна за днес. - Но сега е едва обяд. Какво ще правиш през останала част от деня – поинтересувал се бизнесменът. - Ще обърна внимание на децата ми, на жена,

Прочетете цялата притча