Blog Posts

Избрани притчи на тема "чест"

Учителка в 6-ти клас

... в четвърти клас написал: „Момчето не проявява интерес към ученето, почти няма приятели и често заспива директно по време на час в класната стая. След като прочела характеристиките,

Прочетете цялата притча

Две ябълки

... да съдите другите. Дайте им възможност да обяснят. Това, което виждате, може да е лъжовно. Често, виждайки само външното, ние се заблуждаваме в истинските мотиви за действията на другите

Прочетете цялата притча

Уравнение на дъската

... грешка. Урокът за вас днес е: Хората много рядко ще оценят доброто, което правите и много често ще критикуват грешките ви, но не се обезкуражавайте! Не обръщайте внимание на присмеха и

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

... цяла нощ само и само да им се хареса. За първия си приятел той работел ден и нощ и много често дори не му оставало време да се нахрани. Той също така бил отдаден напълно и на втория

Прочетете цялата притча

Брак

... на камбанарията и им казвал: - Преди да си тръгнете, на невестата се предоставя високата чест да позвъни на църковната камбана. След това той поставял в нейната ръка дебело въже, с

Прочетете цялата притча

Маслиново дръвче

... Просто молех Бога да се погрижи за него и Той това и прави”. Това важи и за нас. Ние често искаме това, което сами считаме, че ни е необходимо. Но само Господ знае какво ни е

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "чест"
Вътрешна красота
Децата и играчките
Двама психиатри
Егоистично славейче
Каква заплата получаваш, татко?
Кротката жена
Осмото чудо на света
Дърводелецът