Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "четял"

Крадец на бисквитки

... оставащото време. До нея имало празен стол с пакет бисквитки, а на съседния - мъж, който четял вестник. Тя взела бисквитката и мъжът взел една. Това я ядосало, но тя не казала нищо и

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: чета