Blog Posts

Избрани притчи на тема "дърво"

Маслиново дръвче

... изпратиш много слънце – на моето дръвче му е нужна топлина”. И Господ изпратил слънце. Дървото расло. Монахът продължавал да се моли за него: „Господи, изпрати малко студ, за да

Прочетете цялата притча

Загубен часовник

... въздъхнал, благодарил на децата и ги повикал да си наберат малко ябълки от едно отрупано дърво във фермата му, като награда за усърдието им. Докато всички се зарадвали и хукнали към

Прочетете цялата притча

Необоснована ревност

В едно село живял мъдрец. Един ден при него дошъл за съвет мъж, който споделил, че е нещастен и се срамува от собствените си пороци. – Аз съм твърде ревнив. Знам, че това е недостойно

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "дърво"
Дърводелецът
Летящите облаци