Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "децата"

Учителка в 6-ти клас

... на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била голяма

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: дете