Blog Posts

Избрани притчи на тема "добро дело"

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Златна монета в обувка

Млад студент тръгнал на разходка със своя преподавател. Докато се разхождали и разговаряли, на отсрещната страна на пътя видял един чифт стари обувки, които по всичко изглежда принадлежали

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Две ябълки

Едно малко момиченце държало в ръцете си две ябълки. Майка й нежно и с усмивка я попитала: "Миличка, ще дадеш ли на мама едната ябълка?" Момиченцето погледнало майка си, замислило се,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "добро дело"
Уравнение на дъската
Тримата приятели
Бъди щастлив!
Грижовна дъщеря
Художникът
Тайната на семейното щастие
Брак
Новият дом
Дълбока пропаст
Тя не знае кой съм...
Четирима монаси
Петдесетгодишнина
Просто върви по своя път
Двама монаси и хубаво момиче