Blog Posts

Избрани притчи на тема "добро дело"

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Бъди щастлив!

Край пътя стоял просяк и молел за подаяние. Преминаващ край него конник го ударил с камшик по лицето. Просякът, гледайки след отдалечаващият се конник, казал: - Бъди щастлив. Селянин,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "добро дело"
Две ябълки
Художникът
Тримата приятели
Грижовна дъщеря
Тайната на семейното щастие
Златна монета в обувка
Брак
Дълбока пропаст
Новият дом
Тези след теб
Четирима монаси
Петдесетгодишнина
Просто върви по своя път
Двама монаси и хубаво момиче