Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "дошла"

Егоистично славейче

... и бели люспи от нея се разлетяли наоколо, защото това било памучен храст. Една кукувица дошла там и казала на славея: - Виждаш ли, ако ни беше пуснал, ние щяхме да те предупредим и

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: дойда