Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "доста"

Чувал с картофи

... в него. Ученикът се съгласил... Минало известно време. Чувалът се напълнил и станал доста тежък. Станало неудобно да го носи непрекъснато със себе си. Освен това картофите

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

... повече информация. Просто подпишете призовката, не мога да се бавя повече. Имам да посетя доста като вас и да ги призова в съда. Така че сбогом и се пазете - и така полицаят оставил

Прочетете цялата притча

Децата и играчките

... плачат. А играчките са толкова красиви, че е невъзможно да не се играе с тях. „Ще отнеме доста години - усмихнал се старецът - и някой ще им даде сърцето си. Може би това ще ги научи

Прочетете цялата притча

Делово момче

Млада майка със син на 4-5 години влезли в метрото. Малкият син бил доста делово момче. Някой му отстъпил място, но той казал на висок глас: - Мамо, седни! Майката седнала, а хората

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: дост