Blog Posts

Избрани притчи на тема "дявол"

Най-коварната болест

Млад мъж към дявола: - Как успя да пратиш толкова много души в ада? Дяволът: - Чрез страха! Младежът: - Браво на теб! И от какво се страхуваха? Войни ли? Гладни ли са? Дяволът: - Не...

Прочетете цялата притча

Кръстен знак

... по релсите и попаднали между два насрещни влака, но и трите останали живи. До тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на

Прочетете цялата притча

Събрание на сатаната

... за греховете си и да забравят за Бога." "Това е, което трябва да направите" – продължил дяволът. "Трябва да им се попречи да контактуват с Бога и да поддържат тази връзка през целия

Прочетете цялата притча