Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "големи"

Тримата приятели

... трябва да ги открия.“ И така, веднага на сутринта той решил да посети своите двама големи приятели. Не след дълго почукал на вратата на първия. "Той толкова ще се зарадва да ме

Прочетете цялата притча

Кръстът

... така, както му беше казано. Като влезе в стаята, той видя много кръстове – някои толкова големи, че върховете им не се виждаха. Тогава забеляза малко кръстче, подпряно на отдалечената

Прочетете цялата притча

Райските порти

... и продължил по пътеката, следван от кучето си. Дълго време вървял докато стигнал до други големи порти, охранявани от пазач. - Искам да пия вода - помолил изтощения мъж. - Влез, в

Прочетете цялата притча

Чий си ти, момче?

... по обичайния си маршрут. Хората излизали и влизали. Две жени и малко, лошо облечено момче с големи и много тъжни очи останали до крайните спирки. Една от жените слязла на предпоследната

Прочетете цялата притча

Ад и рай

... можеш да си представиш, нищо не липсвало. Хората обаче наоколо било нещастни, защото имали големи ръце и вземали храната, но не можели да я поставят в устата си, ръката им не можела да

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: голям