Blog Posts

Избрани притчи на тема "грижа"

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "грижа"
Две ябълки
Стъпки в пясъка
Чувал с картофи
Какво руши нашите семейства?
Грижовна дъщеря
Тайната на семейното щастие
Аз повече няма да ходя на църква!
Брак
Тя не знае кой съм...
Дълбока пропаст
Маслиново дръвче
Четирима монаси
Петдесетгодишнина
Развод