Blog Posts

Избрани притчи на тема "грижа"

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Две ябълки

Едно малко момиченце държало в ръцете си две ябълки. Майка й нежно и с усмивка я попитала: "Миличка, ще дадеш ли на мама едната ябълка?" Момиченцето погледнало майка си, замислило се,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "грижа"
Мъжът и жената - едно цяло
Чувал с картофи
Какво руши нашите семейства?
Стъпки в пясъка
Аз повече няма да ходя на църква!
Грижовна дъщеря
Тайната на семейното щастие
Брак
Дълбока пропаст
Четирима монаси
Тя не знае кой съм...
Развод
Маслиново дръвче
Тези след теб