Blog Posts

Избрани притчи на тема "грижа"

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "грижа"
Две ябълки
Чувал с картофи
Какво руши нашите семейства?
Стъпки в пясъка
Грижовна дъщеря
Аз повече няма да ходя на църква!
Брак
Тайната на семейното щастие
Дълбока пропаст
Тя не знае кой съм...
Маслиново дръвче
Развод
Петдесетгодишнина
Четирима монаси