Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "хората"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един

Прочетете цялата притча

Уравнение на дъската

... ме поздрави за това. Всички се присмивахте на единствената грешка. Урокът за вас днес е: Хората много рядко ще оценят доброто, което правите и много често ще критикуват грешките ви, но

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: хоро