Blog Posts

Избрани притчи на тема "изпитание"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "изпитание"
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Чепка грозде
Мъжът и жената - едно цяло
Уравнение на дъската
Стъпки в пясъка
Чувал с картофи
Какво руши нашите семейства?
Бъди щастлив!
50 дни мъчение заради красива принцеса
Тримата приятели
Най-коварната болест
Фалшиво приятелство
Каквото Бог прави, Той прави добре