Blog Posts

Избрани притчи на тема "казах"

Стар часовник

... защото е стар!“. Баша му рекъл: „Иди и в кафенето, питай и там!“ Синът отишъл... „И там ми казаха, че може да платят 5 долара за часовника!“ Тогава бащата рекъл: „Отиди в музея и им

Прочетете цялата притча

Маслиново дръвче

... другият монах. Неговото дърво било израсло прекрасно. „Но аз се молих по-различно. Аз казах на Бога, че той е Творецът на това дръвче и по-добре знае какво му е нужно. Просто молех

Прочетете цялата притча

Приятели на сватба

... само 10 от тях. - Сине, аз се обадих на всички... на всичките 50 души. На всеки от тях казах, че звъня по твоя молба, тъй като имаш проблеми и ти е нужна помощта на приятелите.

Прочетете цялата притча

Какво са парите?

Ученикът попитал: - Учителю, какво са парите? Учителят погледнал питащия и се засмял: - Не ми казвай, че не си виждал пари. Много пъти си плащал с тях в живота си. По-добре задай въпроса

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "казах"
Обикни поне един човек
Технологичен свят