Blog Posts

Избрани притчи на тема "кръст"

Кръстен знак

... карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на единия - Не можах, тя носеше кръстче! - А ти защо се забави? Втората беше без кръст!- викали на другия - Тя нямаше

Прочетете цялата притча

Кръстът

... си в молитва. “Боже, не мога да продължа – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.” Бог отговори: “Сине мой, ако не можеш да понесеш неговата тежест, просто остави

Прочетете цялата притча