Blog Posts

Избрани притчи на тема "кристал"

Скъпи чаши

... чай ​​и донесъл от кухнята чайник и поднос, пълен с най-различни чаши - порцелан, стъкло, кристал; прости и изтънчени. Когато завършилите студенти взели чашите, професорът казал: Ако

Прочетете цялата притча