Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "кухнята"

Скъпи чаши

... в живота. Гостоприемният домакин поканил студентите да пият билков чай ​​и донесъл от кухнята чайник и поднос, пълен с най-различни чаши - порцелан, стъкло, кристал; прости и

Прочетете цялата притча

Зъл лук

... и не ги научих да различават доброто от злото. След поредното скарване, аз стоях в кухнята, белех лук и от очите ми потекоха сълзи. Влезе майка ми и ме пита: - Защо

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: кухня