Blog Posts

Избрани притчи на тема "лъжа"

Учителка в 6-ти клас

... децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била голяма лъжа, защото зад едно от бюрата, свивайки се, стояло момче, което учителката не обичала. Тя се

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

... хората обичат и за когото работят много, са парите. Работят извънредно, дори нощем. Крадат, лъжат и мамят, за да изкарат бързо пари. Вторият приятел, когото хората много обичат, са

Прочетете цялата притча

Масло и захар

Жената на един беден човек произвеждала масло, а той го продавал в една бакалия. Тя го правела във вид на пити с тегло 1 кг. Съпругът и го продавал на търговеца и купувал от него

Прочетете цялата притча

Два вълка

... на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност, съжаление, егоизъм, амбиция, лъжа. Другият вълк представлява доброто: мир, любов, надежда, вяра, истина, доброта и

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "лъжа"
Тогава не го правете