Blog Posts

Избрани притчи на тема "любопитство"

Село с невярващи хора

... поставили пред него, той не започнал да го пие, а дълго и мълчаливо го гледал с голямо любопитство. Младите хора чакали, чакали, и накрая загубили търпение... Тогава монахът им

Прочетете цялата притча

Двама психиатри

Двама психиатри живеели в един блок. Всяка вечер те се връщали от работата си и често се качвали заедно на един и същи асансьор. С тях понякога се случвало да пътува един страничен човек от

Прочетете цялата притча