Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "мъдрецо"

Военно изкуство

... намерете най-глупавия и го оставете да ви научи - предложи мъдрецът. - Какво казваш, мъдрецо? На какво може да ме научи безполезен глупак? - засмял се царят. - Преди да зададете

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: мъдрец