Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "минавал"

Решителна крачка

... години. Вероятно животът му би завършил на същата печка... Но един ден един старец, който минавал през това село, влязъл в хижата му. - Дай ми да пия вода - помолил го минувачът. - Не

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: минавам